عباس یک نام عربی به معنی «بسیار ترش‌رو، عبوس، و شیری که شیران از او بگریزند» است.[۱] این نام در ایران و کشورهای مسلمان روی پسران گذاشته می‌شود. مشهورترین کسی که عباس نام دارد عباس بن علی است. افراد شاخص با این نام از این قرارند:

نام کوچکویرایش

شاهانویرایش

ورزشکارانویرایش

سیاست‌مدارانویرایش

مذهبیویرایش

نویسنده، شاعر، مترجم و پژوهشگرویرایش

هنرمندانویرایش

نظامیویرایش

دیگرویرایش

نام خانوادگیویرایش

منابعویرایش