عباس یک نام عربی به معنی «شیر بیشه، شیری که شیران از او بگریزند، عبوس یا اخمو» است.[۱] این نام در کشورهای مسلمان روی پسران گذاشته می‌شود.

نام کوچک

ویرایش

شاهان

ویرایش

ورزشکاران

ویرایش

سیاست‌مداران

ویرایش

مذهبی

ویرایش

نویسنده، شاعر، مترجم و پژوهشگر

ویرایش

هنرمندان

ویرایش

نظامی

ویرایش

نام خانوادگی

ویرایش

منابع

ویرایش