عبدالرحمان بن عقیل

عبدالرحمن بن عقیل فرزند عقیل و از یاران حسین بن علی در واقعه عاشورا بود که بدست «عثمان بن خالد بن رشیم» کشته شد.[۱]

منابعویرایش