عبدالرحمن الغافقی

عبدالرحمن الغافقی (عربی: عبد الرحمن الغافقي؛ – درگذشته ۷۳۲) ششمین (ژوئیه ۷۲۱) و چهاردهمین والی (۷۳۰–۷۳۲) اموی اندلس بوده‌است.

عبدالرحمن الغافقی
عبدالرحمن الغافقی
سلطنتامویان
پیشینسمح بن مالک الخولانی
جانشینعنبسه بن سحیم الکلبی
درگذشته۱۱۴ هجری
بین تور و پواتیه (نبرد تور)
نام کامل
عبدالرحمن بن عبدالله الغافقی
پدرعبدالله الغافقی

وی فرمانده مسلمانان در نبرد تور در برابر شارل مارتل بوده، این نبرد که در ۱۰ اکتبر ۷۳۲ رخ داده‌است منجر به کشته شدن الغافقی شد،[۱] وی همچنین در نبرد تولوز به‌همراه سمح بن مالک الخولانی شرکت داشته‌است.

منابع ویرایش

  • Creasy Edward S. , Fifteen Decisive Battles of the World From Marathon to Waterloo
  • Medieval Sourcebook: Arabs, Franks, and the Battle of Tours, 732
  • Watson, William E. , "The Battle of Tours-Poitiers Revisited", Providence: Studies in Western Civilization, 2 (1993)
والی پیشین:
سمح بن مالک الخولانی
والی اندلس
عبدالرحمن الغافقی
۱۰۲–۱۰۳ هجری
والی بعدی:
عنبسه بن سحیم الکلبی


والی پیشین:
محمد بن عبدالله الاشجعی
والی اندلس
عبدالرحمن الغافقی
۱۱۳–۱۱۴ هجری
والی بعدی:
عبدالملک بن قطن