عبدالرحمن بن کثیر اللخمی

عبدالرحمن بن کثیر اللخمی (عربی: عبد الرحمن بن كثير اللخمي‎) بیست و دومین والی اموی اندلس (۷۴۶-۷۴۷) بوده است.

عبدالرحمن بن کثیر اللخمی
عبدالرحمن بن کثیر اللخمی
سلطنتامویان
پیشینثوابه بن سلامه الجذامی
جانشینیوسف بن عبدالرحمن الفهری
نام کامل
عبدالرحمن بن کثیر اللخمی
پدرکثیر اللخمی
دین و مذهباسلام

وی پس از درگذشت ثوابه بن سلامه الجذامی به حکومت اندلس رسید اما این انتخاب باعث ایجاد اختلاف و جنگ میان قبائل مسلمانان در اندلس شد، پس از سه ماه برای جلوگیری از تشدید اختلافات وی از حکومت برکنار و یوسف بن عبدالرحمن الفهری به حکومت اندلس انتخاب شد.

منابعویرایش

  • Díez, Gonzalo Martínez. (2005). El condado de Castilla, 711-1038. Marcial Pons Historia. ISBN 978-84-95379-94-8، p. 743.
والی پیشین:
ثوابه بن سلامه الجذامی
والی اندلس
عبدالرحمن بن کثیر اللخمی
۱۲۹ - ۱۳۰ هجری
والی بعدی:
یوسف بن عبدالرحمن الفهری