عبدالله بن کامل شاکری

از فرماندهان سپاه مختار ثقفی

عبدالله بن کامل شاکری(۷ قمری-۶۷ قمری) از فرماندهان نامدار سپاه مختار ثقفی و قاتل برخی از سپاهیان عمر بن سعد از جمله خولی بن یزید اصبحی و زید بن رقاد جنبی بود.

عبدالله شاکری
نام بومیعبدالله بن کامل شاکری
زادهٔ۶۳۰ میلادی
بصره
درگذشتمارس ۶۸۷ (میلادی) کوفه
شناخته‌شده برایشهربانی کوفه
دیناسلام شیعه

زندگی‌نامهویرایش

او در ابتدا یک شتر چران در حومه شهر کوفه بود که در سال ۶۲ هجری با مختار آشنا شد و با او برای انتقام از قاتلین حسین بن علی همراه شد. بن کامل در نبرد عین الورده در سپاه توابین بود سپس دوباره به قیام مختار پیوست و شهردار کوفه شد او از مورد اعتماد ترین سرداران مختار بود که تا آخر به او وفادار ماند بعد از آن به همراه کیسان ابوعمره و احمر بن شمیط مامور مقابله با حمله زبیریان شد. بن کامل در اولین نبرد ضربه سنگینی به سپاه زبیری زد و پیروز از میدان بیرون آمد. با دسیسه مهلب بن ابی‌صفره سردار سپاه مصئب بین لشکر مختار اختلاف افتاد و کیان ایرانی و یارانش که در جنگ سواره مهارت داشتند به دستور بن شمیت پیاده به جنگ رفتند بن کامل شاکری که با او رفاقت نزدیکی داشت به کمک او رفت هر دو بعد از کشتن تعداد زیادی از ارتش زبیری کشته شدند. کشته شدن کسانی همچون بن کامل شاکری و کیان ایرانی باعث ضعف روحیه لشکریان مختار شد و حکومت را در آستانه نابودی قرار داد و دو ماه بعد با تسلیم شدن لشکریان به آل زبیر مختار به قتل رسید.[۱] [۲] [۳] [۴] [۵]

منابعویرایش