عبدالله بن کامل شاکری

از فرماندهان سپاه مختار ثقفی

عبدالله بن کامل شاکری(۶۳۹ میلادی - ۶۸۶ میلادی) از فرماندهان نامدار سپاه مختار ثقفی و قاتل عمر بن سعد و خولی بن یزید اصبحی، حکیم بن طفیل طایی و زید بن رقاد جنبی بود.

عبدالله شاکری
عبدالله بن کامل شاکری
نام بومیعبدالله بن کامل شاکری
زادهٔ۶۳۹ میلادی
بصره
درگذشت۶۸۶ میلادی(۴۷ سال)
مذار
شناخته‌شده برایشهربانی کوفه

زندگی ویرایش

او در ابتدا یک شترچران در حومه شهر کوفه بود که در سال ۶۰ هجری با مختار آشنا شد و با او برای انتقام از قاتلین حسین بن علی همراه شد. بن کامل در نبرد عین الورده در سپاه توابین بود سپس دوباره به قیام مختار پیوست و رئیس شرطه های کوفه (شهربانی کوفه) [۱] شد او از مورد اعتماد ترین سرداران مختار بود که تا آخر به او وفادار ماند بعد از آن به فرماندهی احمر بن شمیت مامور مقابله با حمله زبیریان شد. بن کامل در جنگ مذار ضربه سنگینی به سپاه زبیری زد، روز بعد اما بعد از کشتن تعداد زیادی از ارتش زبیری کشته شد. در این جنگ اکثر فرماندهان سپاه کوفه کشته شدند، کشته شدن کسانی همچون بن کامل شاکری، کیسان ابوعمره و احمر بن شمیت باعث ضعف روحیه لشکریان مختار شد و حکومت را در آستانه نابودی قرار داد و چهار ماه بعد با تسلیم شدن لشکریان به آل زبیر مختار در ۶۷ سالگی به قتل رسید.[۲] [۳] [۴] [۵] [۶]

منابع ویرایش