عبدالله خان امین‌الدوله

عبدالله خان امین‌الدوله فرزند محمدحسین خان صدر اصفهانی یکی از بزرگان دوران قاجار بوده و دو نوبت صدر اعظم ایران در دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار بود.

عبدالله خان امین‌الدوله
صدر اعظم ایران
مشغول به کار
صفر ۱۲۳۹ ه‍.ق. – شوال ۱۲۴۰ ه‍.ق.
در زمانِفتحعلی شاه قاجار
پس ازمحمدحسین خان صدر اصفهانی
پیش ازالله‌یار خان آصف‌الدوله
مشغول به کار
۵ رمضان ۱۲۴۳ ه‍.ق. – ۱۹ جمادی‌الثانی ۱۲۵۰ ه‍.ق.
پس ازالله‌یار خان آصف‌الدوله
پیش ازمیرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی
اطلاعات شخصی
فرزندانعلی‌محمدخان نظام‌‌الدوله
شغلسیاستمدار
مذهباسلام

منابعویرایش

  • اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ج ۳، به تصحیح محمداسماعیل رضوانی، ۱۳۶۷، تهران نشر علمی
  • افشاری، پرویز، صدر اعظم‌های سلسلهٔ قاجار، ۱۳۷۲، تهران وزارت خارجه

پیوند به بیرونویرایش