عبدالکریمی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

عبدالکریمی می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

افراد ویرایش

جای‌ها ویرایش