عبدالکریم جربزه‌دار

عبدالکریم جربزه‌دار (زادهٔ ۲۰ آذر ۱۳۳۰) نویسنده، پژوهشگر حوزه تاریخ و ادبیات ایران و مدیر انتشارات اساطیر است. او متولد شهرستان بروجرد می‌باشد. وی در زمینه داستان‌نویسی، شعر کهنه و نو قطعاتی داشته و یادداشت‌هایی نیز در زمینه تاریخ و فلسفه ایران دارد.[۱] او در آبان ماه ۱۳۹۲ به عنوان خادم پیشکسوت نشر انتخاب شد.

کتاب‌شناسیویرایش

 • تذکره شعرای بختیاری، تألیف عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۹۳
 • مقالات علامه محمد قزوینی در پنج جلد، گردآوری و تدوین عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ دوم ۱۳۷۷
 • تعبیرات عرفانی از زبان عطار نیشابوری، تألیف عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۷۴
 • فتوت نامه: تاریخ، آیین، آداب و رسوم به انضمام رساله فتوتیه میر سید علی همدانی، محمد ریاض، عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ سوم ۱۳۸۹
 • دیوان حافظ: بر اساس نسخه علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی همراه با تعلیقات، توضیحات و کشف الابیات، عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ هفتم ۱۳۸۷
 • سرچشمه تصوف در ایران، تألیف سعید نفیسی، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ دوم ۱۳۸۵
 • رباعیات خیام: بر اساس نسخه محمد علی فروغی و دکتر قاسم غنی همراه با خیام شناخت، شرح مختصر رباعیات و کشف الابیات، عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ پنجم ۱۳۹۱
 • صد میدان خواجه عبدالله انصاری: بر اساس تصحیح سرژ دوبورکوی، عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۸
 • گشایش و رهایش ناصر خسرو، مقدمه سعید نفیسی، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ دوم ۱۳۹۱
 • تاریخ تمدن ایران ساسانی، تألیف سعید نفیسی، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ دوم ۱۳۸۴
 • شرح حال عبدالله بن مقفع به انضمام زندگی‌نامه عباس اقبال آشتیانی و مکتوب مجتبی مینوی به عباس اقبال در نقد کتاب، عباس اقبال، عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۲
 • آیین نگارش تاریخ، تألیف غلامرضا رشید یاسمی، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۹۲
 • سخنان محمد (ص)، ترجمه ابوالقاسم پاینده، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۵
 • علی ابرمرد تاریخ، تألیف ابوالقاسم پاینده، عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۷۷
 • زین ابزار: جنگ ابزارهای ایران باستان، تألیف ابراهیم پورداوود، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۲
 • مسیحیت در ایران تا صدر اسلام، تألیف سعید نفیسی، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ دوم ۱۳۹۲
 • اقبال لاهوری شاعر پارسی‌گوی پاکستان: بحث در احوال و افکار، تألیف مجتبی مینوی، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۹
 • بابک خرمدین دلاور آذربایجان، تألیف سعید نفیسی، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ دوم ۱۳۸۸
 • تاریخ خاندان طاهری، تألیف سعید نفیسی، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۶
 • یادگار در پنج جلد: ماهنامه منتشر شده از شهریور ۱۳۲۳ تا خرداد ۱۳۲۴، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۷
 • شرق: ماهنامه منتشر شده از سال ۱۳۰۳ تا سال ۱۳۱۰، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۴
 • نامه فرهنگستان: ماهنامه منتشر شده در ۱۳۲۲ - ۱۳۲۶، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۳
 • فرهنگ نو: ماهنامه منتشر شده در ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۳
 • تقدم: ماهنامه منتشر شده در ۱۳۰۶ - ۱۳۰۸، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۴
 • دانشنامه: نشریه منتشر شده در خرداد و آبان ماه ۱۳۲۶، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۴
 • شیوه: ماهنامه منتشر شده در اردیبهشت، خرداد و تیرماه ۱۳۳۲، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۴
 • کاوه: روزنامه منتشر شده در ۱۳۳۴ - ۱۳۴۰، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۴
 • تاریخ اجتماعی ایران در دوران پیش از تاریخ و آغاز تاریخ، تألیف سعید نفیسی، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۴
 • تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان، تألیف سعید نفیسی، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۵
 • تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر: از آغاز سلطنت قاجار تا سرانجام فتحعلیشاه در دو جلد، تألیف سعید نفیسی، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ دوم ۱۳۹۱
 • طریق عشق: شرح غزلیاتی چند از حافظ، بدیع الزمان فروزانفر، عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۲
 • دیوان امیر معزی بر اساس نسخه عباس اقبال آشتیانی، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۹
 • زندگی و کار و اندیشه و روزگار پور سینا، تألیف سعید نفیسی، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۴
 • در مکتب استاد: مباحثی از سعید نفیسی درباره درست گفتن، درست نوشتن و درست خواندن، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، چاپ اول ۱۳۸۶

مقالاتویرایش

نمونه شعرویرایش

من ندانستم نگارا دشمن جان بوده‌ایدشمن جان و دل و ادراک و ایمان بوده‌ای
گفتم ای دل آیی و ویرانه آبادان کنیآمدی جانا ولی اسباب ویران بوده‌ای
گفتم آیی رنج و حرمان رخت بربندد ز دلآمدی اما سراسر رنج و حرمان بوده‌ای
آمدی در دل بگفتم مدتی هستی در آنغافل از اینکه صباحی چند مهمان بوده‌ای
عهدها بستی و گفتم جاودانه بسته‌ایجمله را بشکسته‌ای چون سست‌پیمان بوده‌ای[۲]

پانویسویرایش

 1. دورنمایی از شهرستان بروجرد، ۱۳۵۱، صفحه ۶۰۰
 2. دورنمایی از شهرستان بروجرد، ۱۳۵۱، ص۶۰۱

منابعویرایش

 • حزین بروجردی، حسین (۱۳۵۱). دورنمایی از شهرستان بروجرد. خرم‌آباد: نشر دانش. ص. ۶۰۰-۶۰۱.
 • هدایت و دریایی، مرضیه و شهره (۱۳۸۲). فهرست مستند اسامی مشاهیر و مولفان. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. ص. ۶۴۲. شابک ۹۶۴-۴۴۶-۱۰۴-۵.
 • جربزه‌دار، عبدالکریم (۱۳۹۳). «تذکره شعرای بختیاری». سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. دریافت‌شده در ۸ مرداد ۱۳۹۳.
 • جربزه‌دار، عبدالکریم (۲۳ مهر ۱۳۸۶). «در مکتب استاد به اهتمام جربزه‌دار مکتوب می‌شود». خبرگزاری کتاب ایران. دریافت‌شده در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱.
 • جربزه‌دار، عبدالکریم. «مقالات علامه قزوینی ۵ جلد». بنیاد محقق طباطبایی. دریافت‌شده در ۸ مرداد ۱۳۹۳.
 • جربزه‌دار، عبدالکریم. «کتاب سخنان محمد (ص) منتشر شد». پایگاه اطلاع رسانی حوزه. دریافت‌شده در ۸ مرداد ۱۳۹۳.
 • جربزه‌دار، عبدالکریم. «فتوت نامه». کتابنامه: بانک اطلاعات کتاب ایران. دریافت‌شده در ۸ مرداد ۱۳۹۳.[پیوند مرده]
 • جربزه‌دار، عبدالکریم. «رباعیات خیام». نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. بایگانی‌شده از اصلی در ۸ اوت ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۸ مرداد ۱۳۹۳.
 • جربزه‌دار، عبدالکریم. «صد میدان». آدینه بوک. دریافت‌شده در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱.
 • جربزه‌دار، عبدالکریم. «تعبیرات عرفانی از زبان عطار نیشابوری». کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱.
 • جربزه‌دار، عبدالکریم. «شرح حال عبدالله بن المقفع». کتابخانه کوثر، دانشگاه الزهرا. دریافت‌شده در ۸ مرداد ۱۳۹۳.
 • محمدی، سایر (۱۳۸۴). «امروز با عبدالکریم جربزه‌دار». نمایه. دریافت‌شده در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱.[پیوند مرده]
 • جربزه‌دار، عبدالکریم (۱۰ شهریور ۱۳۹۲). «آیین نگارش تاریخ». مرکز پژوهشی میراث مکتوب. بایگانی‌شده از اصلی در ۳۱ اوت ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۹۲.
 • جربزه‌دار، عبدالکریم (۱۳۷۷). «روزها کار گل، شب‌ها کار دل: تولید آثار مرجع از زبان عبدالکریم جربزه‌دار». پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. دریافت‌شده در ۷ مرداد ۱۳۹۳.
 • جربزه‌دار، عبدالکریم (۱۳۹۲). «تجلیل از عبدالکریم جربزه‌دار بعنوان خادم پیشکسوت نشر». خبرگزاری مهر. دریافت‌شده در ۸ مرداد ۱۳۹۳.
 • جربزه‌دار، عبدالکریم (آذر ۱۳۹۲). «دو لرستانی در جمع خادمان علمی و فنی نشر کشور تقدیر شدند». خبرگزاری یافته. دریافت‌شده در ۶ مرداد ۱۳۹۳.

پیوند به بیرونویرایش