عُتبة بن غزوان از اصحاب مشهور محمد پیامبر اسلام بود. او در هجرت محمد به حبشه شرکت کرد، ولی بازگشت تا پیش از هجرت دوم به مدینه با محمد در مکه باشد. او در غزوه بدر (۶۲۴)، غزوه احد (۶۲۵)، و غزوه خندق (۶۲۷)، و بسیاری از نبردهای دیگر از جمله نبرد یمامه جنگید.[۱]

مجسمه عتبة بن غزوان در بصره

جستارهای وابسته ویرایش

سلف صالح

منابع ویرایش

  1. Bosworth, C. E. (2012-04-24). "ʿUtba b. G̲h̲azwān". Encyclopaedia of Islam, Second Edition (به انگلیسی). Brill.