عدد ئی (به انگلیسی: E number) عددی است که برای شناسایی افزودنی‌های غذایی بر روی محصولات غذایی تولید شده در اتحادیه اروپا درج می‌شود و با حرف E به معنای اروپا آغاز می‌شود. تمام ترکیبات طبیعی و شیمیایی که در صنعت غذایی اتحادیه اروپا اجازهٔ استفاده به عنوان افزودنی‌های غذایی را دارند ملزم به ثبت عدد ئی در ابتدای هر ترکیب هستند[۱][۲] این عدد معمولاً به وفور و در برچسب‌های مواد غذایی مشاهده می‌گردد. ارزیابی و تأیید ایمنی آنها بر عهدهٔ ادارهٔ ایمنی مواد غذایی اروپا است.[۳] نخستین مرتبه در سال ۱۹۶۲ میلادی تصمیم گرفته شد که مواد افزودنی غذایی دارای یک فهرست واحد و یکپارچه باشند و به همین منظور بر روی رنگ‌های خوراکی که قابلیت تمایز را ساده می‌نمود توافق حاصل شد. به دنبال آن و در سال ۱۹۶۴ میلادی دستورالعمل نگهدارنده‌های غذایی اضافه شد.

ویتامین ب۲ ایزوله شده با عدد ئی ۱۰۱

در سال ۱۹۷۰ نیز آنتی‌اکسیدان‌ها اضافه شدند و سرانجام در سال ۱۹۷۴ به ترتیب امولیسفایرها، تثبیت‌کننده‌ها، حجم‌دهنده‌ها و سایر هم اضافه گردیدند.[۴]

دسته‌بندی بر اساس گستره اعداد ویرایش

عدد E زیرگروه شرح
۱۰۰–۱۹۹
رنگها
۱۰۰–۱۰۹ زرد
۱۱۰–۱۱۹ پرتقالی
۱۲۰–۱۲۹ قرمز
۱۳۰–۱۳۹ آبی و بنفش
۱۴۰–۱۴۹ سبز
۱۵۰–۱۵۹ قهوه ای و سیاه
۱۶۰–۱۹۹ طلایی و سایر رنگها
۲۰۰–۲۹۹
مواد نگهدارنده
۲۰۰–۲۰۹ اسید سربیک
۲۱۰–۲۱۹ اسید بنزوئیک
۲۲۰–۲۲۹ سولفیت
۲۳۰–۲۳۹ فنول و اسید فرومیک
۲۴۰–۲۵۹ نیترات
۲۶۰–۲۶۹ استات
۲۷۰–۲۷۹ اسید لاکتیک
۲۸۰–۲۸۹ پروپانات
۲۹۰–۲۹۹ سایر نگهدارنده‌ها
۳۰۰–۳۹۹
آنتی‌اکسیدانها و اسیدهای خوارکی
۳۰۰–۳۰۵ اسید اسکوربیک
۳۰۶–۳۰۹ توکوفیرول
۳۱۰–۳۱۹ گالیک اسید و اریتربیک اسید
۳۲۰–۳۲۹ اسید لاکتیک
۳۳۰–۳۳۹ اسید سیتریک و تارترات
۳۴۰–۳۴۹ فسفات
۳۵۰–۳۵۹ مالیک اسید و ادیپیک اسید
۳۶۰ سوسینیک اسید و فیوماریک اسید
۳۷۰–۳۹۹ سایر آنتی‌اکسیدانها و اسیدها
۴۰۰–۴۹۹
قوام دهندهها، پایدارکنندهها و امولسیفایرها
۴۰۰–۴۰۹ آلژینیک اسید
۴۱۰–۴۱۹ صمغ طبیعی
۴۲۰–۴۲۹ سایر مواد طبیعی
۴۳۰–۴۳۹ ترکیبات پلی‌اتیلن گلیکول
۴۴۰–۴۴۹ امولسیفایرهای طبیعی
۴۵۰–۴۵۹ فسفاتها
۴۶۰–۴۶۹ ترکیبات سلولزی
۴۷۰–۴۸۹ اسیدهای چرب و ترکیبات آنها
۴۹۰–۴۹۹ سایر
۵۰۰–۵۹۹
تنظیم کنندهای PH و آنتی کیکینگها
۵۰۰–۵۰۹ اسیدهای معدنی
۵۱۰–۵۱۹ کلریدها و سولفاتها
۵۲۰–۵۲۹ سولفاتها و هیدروکسیدها
۵۳۰–۵۴۹ ترکیبات فلزات قلیایی
۵۵۰–۵۵۹ سیلیکاتها
۵۷۰–۵۷۹ اسید استاریکها و گلوکنیک اسیدها
۵۸۰–۵۹۹ سایر
۶۰۰–۶۹۹
طعم دهنده‌ها
۶۲۰–۶۲۹ اسید گلوتامیک
۶۳۰–۶۳۹ اینوسینیک اسید
۶۴۰–۶۴۹ سایر
۷۰۰–۷۹۹
آنتی‌بیوتیکها
۷۰۰–۷۱۳
۹۰۰–۹۹۹
موارد مختلف
۹۰۰–۹۰۹ موم
۹۱۰–۹۱۹ مواد براق کننده
۹۲۰–۹۲۹ مواد بهبوددهنده
۹۳۰–۹۴۹ گازهای بسته‌بندی
۹۵۰–۹۶۹ شیرین کننده‌ها
۹۹۰–۹۹۹ پف دهنده
۱۱۰۰–۱۵۹۹
دیگر مواد شیمیایی
۱۱۰۰–۱۵۹۹ سایر موادی که در طبقه‌بندی استاندارد جا نمی‌گیرند

منابع ویرایش

  1. "Food labels". Live Well. NHS Choices. Archived from the original on 26 May 2019. Retrieved 26 December 2012.
  2. "European Parliament and Council Directive No 95/2/EC|of 20 February 1995|on food additives other than colours and sweeteners" (PDF). EUR-Lex | Access to European Union law (به انگلیسی). 15 August 2006. Archived from the original on 2 August 2018.
  3. "Frequently Asked Questions | Why Food Additives". Food Additives and Ingredients Association UK & Ireland- Making life taste better. Archived from the original on 1 June 2019. Retrieved 6 March 2010.
  4. Dr David Jukes. "Food Additives in the European Union". Foodlaw-Reading | The University of Reading, UK. Archived from the original on 26 April 2019.