عرب عدنانی به مردم عرب گفته می‌شود که دارای اصالت عرب خالص نیستند و عربی‌سازی شده‌اند. اعراب باقیه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:[۲]

  1. اعراب عاربه (یعنی اعراب خالص و اصیل) یا قحطانیان: ساکنان منطقه جنوبی شبه جزیره عربستان خود را از نژاد یعرب بن قحطان فرزند پنجم نوح نبی و عرب خالص می‌دانند به همین جهت به قحطانیان شهرت یافتند.
  2. اعراب مستعربه (یعنی اعراب ناخالص و پیوسته با دیگران) یا عدنانیان: ساکنان منطقه شمالی و مرکز شبه جزیره عربستان خود را از نژاد عدنان نواده اسماعیل نبی می‌دانند به همین جهت به عدنانیان شهرت یافتند.
Banu Adnan
(عربی: بنو عدنان)
بنی‌اسماعیل، قیدار نبی
یک شجره‌نامه‌ی خانوادگی نشانگر فرزندان عدنان
مکانشبه‌جزیره عربستان، تهامه [۱]
تبارعدنان
دیناسطوره‌شناسی عرب، مسیحیت (نسطوری), یهودیت، مزدیسنا، اسلام

با این اوصاف اگر بخواهیم امروزه مردمی که خود را عرب می‌نامند و به زبان عربی صحبت می‌کنند را عرب بدانیم در واقع عمده آن‌ها عرب عدنانی (اعراب مستعربه یعنی اعراب ناخالص و پیوسته با دیگران) هستند و از نظر تباری اغلب عرب تبار نیستند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. al-Bakri, Abdullah. Mu'jam mā ista'jam. Vol. 1. p. 87.
  2. https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/14834/1/51