عدیله اشراق

عدیله اشراق بازیگر اهل ایران است. عدیله اشراق در ۱۰ فیلم بازیگر بود. نخستین کار سینمایی او بازی در فیلمِ هاشم‌خان به سال ۱۳۴۵ و واپسین کارش بازی در فیلمِ بلندپرواز به سال ۱۳۵۲ بود.

فیلمشناسیویرایش

منبعویرایش