عراق در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶

عراق با ۲۳ ورزشکار در ۵ رشته ورزشی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ که از ۱۵ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ در ریودوژانیرو برزیل برگزار می‌گردد، شرکت می‌کند. این چهاردهمین حضور این کشور در بازی‌های المپیک تابستانی از سال ۱۹۴۸ است.

عراق در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶
عراق
کد المپیک      IRQ
وب‌گاهwww.عراقiolympic.org (عربی)
در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو
ورزشکاران ۲۳ ورزشکار در ۶ رشته‌ ورزشی
پرچمدار Waheed Abdul-Ridha
‌مدال‌ها طلا
۰
نقره
۰
برنز
۰
مجموع
۰
تاریخچه المپیک
بازی‌های المپیک تابستانی
۱۹۴۸۱۹۵۲۱۹۵۶۱۹۶۰۱۹۶۴۱۹۶۸۱۹۷۲۱۹۷۶۱۹۸۰۱۹۸۴۱۹۸۸۱۹۹۲۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴۲۰۰۸۲۰۱۲۲۰۱۶
تیم فوتبال عراق

منابع ویرایش