عربی لبنانی

نقشه محل گویش‌های اصلی زبان عربی در کشورهای عربی

عربی لبنانی یکی از انواع گویش‌های عربی شرقی با وامواژه‌های بسیاری از زبان‌های خاورمیانه‌ای قدیم و اروپایی است. این گویش در اصل در محدوده کشور لبنان تکلم می‌شود. اهالی لبنان همچنین به شکل مخلوط فرانسوی و انگلیسی صحبت می‌کنند و این آمیختگی را به گویششان نیز می‌کشانند. تأثیر زبان‌های رایج دیگر در لبنان؛ کردی، ارمنی، آشوری و... در عربی لبنانی مشهود است.

تفاوت‌ها با عربی استانداردویرایش

  • ترکیب:ساده است. بدون هیچ گونه حالت و نشانه

منابعویرایش