عرب قحطانی به مردم عرب گفته می‌شود که دارای اصالت یمنی باشند. عرب باقیه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:[۱]

  1. عرب عاربه (یعنی عرب خالص و اصیل) یا قحطانیان: ساکنان منطقه جنوبی شبه‌جزیره عربستان خود را از نژاد یعرب بن قحطان فرزند پنجم نوح نبی و عرب خالص می‌دانند به همین جهت به قحطانیان شهرت یافتند.
  2. عرب مستعربه (یعنی عرب ناخالص و پیوسته با دیگران) یا عدنانیان: ساکنان منطقه شمالی و مرکز شبه‌جزیره عربستان خود را از نژاد عدنان نواده اسماعیل نبی می‌دانند، به همین جهت به عدنانیان شهرت یافتند.
Banu Qahtan
(بنو قحطان)
فرزندان قحطان/یقطان، عرب قحطانی
نَسَبQahtani, Qahtaniyyah
مکانعربستان جنوبی، شبه‌جزیره عربستان، یمن
تبارقحطان، پسر عبر (هود)
دیناساطیر عربی، نسطوری، یهودیت، بعداً بیشتر اسلام و دروز

قحطانیان به دو زیرگروه حِمیَر و کَهلان تقسیم می‌شوند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش