عروق بزرگ اصطلاحی است که برای چهار رگ بزرگی که خون را به قلب می‌آورند و از آن خارج می‌کنند استفاده می‌شود. این چهار رگ عبارتند از:

منابع ویرایش