عزالدین آیبک

سلطان مصر

عزالدین آیبک (عربی: عز الدين أيبك؛ ۱ ژانویهٔ ۱۱۹۷ – 1257)، طبق برخی روایات نخستین سلطان ممالیک مصر که پس از ازدواج با شجر الدر، همسر الصالح ایوب، سلطان ایوبی به این مقام رسید. وی از سال ۱۲۵۰ تا زمان مرگش در سال ۱۲۵۷ حکم راند.

عزالدین آیبک
درهمِ نقره آیبک، ضرب قاهره
سلطان مصر
دوره اولژوئیه ۱۲۵۰ (۵ روز)
پیشینشجر الدر
جانشینالاشرف موسی
دوره دوم۱۲۵۴–۱۲۵۷
پیشینالاشرف موسی
جانشینالمنصور علی
زاده۱۱۹۷
درگذشته۱۲۵۷
آرامگاه
همسر(ان)شجر الدر
فرزند(ان)المنصور علی
نام کامل
الملک‌المعز عزالدین أیبک الجاشنکیر الترکمانی الصالحی النجمی

منابع ویرایش