عزای عمومی، ماتم عمومی یا سوگ همگانی روز یا روزهایی معین و مشخص برای سوگواری و گرفتن مراسم یادبود، در میان اکثریت مردم یک کشور است. این روزها معمولاً توسط حکومت به صورت رسمی اعلام می‌شوند. چنین روزهایی معمولاً در پی رخدادهای بزرگ یا درگذشت افراد مشهور اعلام می‌گردد.[۱]

پرچم نیمه برافراشته فنلاند در عزای حملات نروژ

شرایط عزای عمومی ویرایش

  • در برخی از موارد عزای عمومی با تعطیلی نیز همراه می‌شود.
  • در چنین روزهایی معمولاً پرچم‌های کشور در همه اماکن تحت کنترل دولت‌ها به حالت نیمه برافراشته در می‌آید.
  • برنامه‌هایی مانند کنسرت‌ها در سراسر کشور لغو می‌شوند.
  • برنامه‌های طنز رسانه‌ای مانند رادیو، تلویزیون و پلتفرم‌های اینترنتی تا پایان روزهای سوگ، به روی آنتن نمی‌روند و منتشر نمی‌شوند.[۲]

منابع ویرایش