عصب حرکتی چشمی

(تغییرمسیر از عصب حرکتی چشم)

عصب حرکتی چشمی(Oculomotor nerve)

عصب حرکتی چشمی
Gray776.png
Nerves of the orbit. Seen from above.
Brain human normal inferior view with labels en.svg
Inferior view of the human brain, with the cranial nerves labelled.
جزئیات
لاتینnervus oculomotorius
از
oculomotor nucleus, Edinger-Westphal nucleus
تا
superior branch, inferior branch
Innervatesماهیچه راست بالایی, ماهیچه راست پایینی, ماهیچه راست داخلی, ماهیچه مایل پایینی, Levator palpebrae, sphincter pupillae (parasympathetics), ciliaris muscle (parasympathetics)
شناسه‌ها
فهرست گریp.884
سرعنوان پزشکیA08.800.800.120.600
واژگان آناتومیA14.2.01.007
اف‌ام‌اِی50864
Anatomical terms of neuroanatomy

زوج سوم از اعصاب مغزی که فقط حرکتی است.این عصب به بسیاری از عضلات چشم عصب دهی می‌کند. رشته‌های پاراسمپاتیکی جهت تنگ کردن مردمک نیز از طریق عصب سوم مغز انتقال می یابد.سومین عصب مغزی دو هسته در مغز میانی دارد:

هسته حرکتی چشمی(هسته اکولوموتور) جهت عضلات چشم

هسته ادینگر-وستفال جهت انقباض مردمک

عملکردویرایش

عضلاتی که توسط زوج سوم مغزی عصب دهی می‌شوند:

رکتوس فوقانی جهت حرکت کره چشم به بالا

رکتوس تحتانی جهت حرکت کره چشم به پایین

رکتوس داخلی جهت حرکت کره چشم به داخل

مایل تحتانی

بالا برنده پلک فوقانی

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

اعصاب مغزی

منابعویرایش

  • نراقی، محمد علی؛ حاجی حسینی، داود. ترجمه نوروآناتومی W.C. Wongck
  • این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 884   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.