باز کردن منو اصلی

عصب زبانی حلقی (Glossopharyngeal nerve)

زبانی حلقی
Gray791.png
Plan of upper portions of عصب زبانی حلقی, vagus, and accessory nerves.
Gray793.png
Course and distribution of the عصب زبانی حلقی, vagus, and accessory nerves. (Label for glossopharyngeal is at upper right.)
جزئیات
لاتینnervus glossopharyngeus
تا
tympanic nerve
Innervatesstylopharyngeus
شناسه‌ها
فهرست گریp.906
سرعنوان پزشکیA08.800.800.120.290
دورلندز
/السویر
n_05/12565844
واژگان آناتومیA14.2.01.135
اف‌ام‌اِی50870
Anatomical terms of neuroanatomy

این عصب، زوج نهم از میان دوازده جفت عصب مغزی بوده که دارای اعمال حسی و حرکتی است.عصب نهم ازنظر حسی، یک سوم پشتی زبان، مخاط حلق، شیپور استاش، لوزه‌ها و پرده صماخ را عصب دهی می کند.فیبرهای حرکتی از این عصب مغزی به نواحی کام نرم و گلو فرستاده می شود. هسته‌های زوج نهم در پیاز نخاع قرار دارند که عبارتنداز:

هسته راه منزوی(جهت حس چشایی و عمومی)

هسته آمبیگوس

هسته سالیواتوری تحتانی

عصب زبانی حلقی همانند عصب حرکتی چشمی(زوج سوم)، عصب چهره ای(زوج هفتم) و زوج دهم(عصب واگ)حاوی فیبرهای پاراسمپاتیک است. فیبرهای پاراسمپاتیک زوج نهم به غده بناگوشی می روند.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • نراقی، محمد علی؛ حاجی حسینی، داود. ترجمه نوروآناتومی W.C. Wongck