عصب نخاعی (به انگلیسی: Spinal nerve) بخشی از دستگاه عصبی پیرامونی است. هر عصب نخاعی دارای یک ریشه شکمی[۱] و یک ریشه پشتی[۲] است. ریشه پشتی، بخش حسی و ریشه شکمی، بخش حرکتی عصب نخاعی را تشکیل می‌دهد. ریشه‌های عصب‌های نخاعی پس از بیرون آمدن از طناب نخاعی، وارد سوراخ‌های بین مهره‌ای[۳] می‌شود و در آنجا به یکدیگر پیوسته تا عصب‌های نخاعی را تشکیل دهند.[۴] به طورکلی، همه راه‌های حسی بدنی (سوماتیک) از راه ریشه پشتی عصب نخاعی، درون نخاع می‌شود و رشته‌های حرکتی (وابران) از راه ریشه شکمی آن از نخاع خارج می‌گردند.[۵]

عصب نخاعی
Spinal nerve.svg
The formation of the spinal nerve from the dorsal and ventral roots
Gray799.svg
Scheme showing structure of a typical spinal nerve.
1. Somatic efferent.
2. Somatic afferent.
3,4,5. Sympathetic efferent.
6,7. Sympathetic afferent.
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینnervi spinales
MeSHD013127
TA98A14.2.00.027
A14.2.02.001
TA26143, 6362
FMA5858

نکته دیگر در این مورد این است که جسم سلولی نورون حسی که از ریشه پشتی وارد میشود در بیرون از بخش درونی نخاع است اما جسم سلولی نورون حرکتی که از ریشه شکمی خارج میشود در داخل نخاع هست همانطور که در شکل زیر نمایان است:


عصب‌های نخاعیویرایش

انسان دارای ۳۱ جفت عصب نخاعی است که از نخاع بیرون آمده‌اند. از همین روی طناب نخاعی را به ۳۱ قطعه (سگمان) نخاعی تقسیم می‌کنند که هر قطعه مربوط به یک زوج عصب نخاعی است.

عصب‌های نخاعی به ترتیب از ناحیهٔ گردن به سمت پایین عبارتنداز:

 • عصب‌های گردنی: هشت زوج
 • عصب‌های پشتی: دوازده زوج
 • عصب‌های کمری: پنج زوج
 • عصب‌های خاجی: پنج زوج
 • عصب‌های دنبالچه‌ای: یک زوج

عصب‌های نخاعی، شبکه‌های عصبی را ایجادمی‌کنند و شبکه‌های عصبی، تنه‌های اصلی عصب‌های پیرامونی را به وجود می‌آورند. عصب‌های پیرامونی اندام‌ها، دارای رشته‌های حسی، حرکتی و سمپاتیک هستند. شبکه‌های عصبی که عصب‌های پیرامونی را ایجاد می‌کنند شامل:

ترتیب بیرون آمدن عصب‌های نخاعیویرایش

از هشت زوج عصب گردنی، هفت عصب بالاتر از سطح مهرهٔ مربوط به خود از نخاع خارج می‌گردند و فقط زوج هشتم گردنی از زیر مهره هفتم عبور می‌کند. عصب‌های نخاعی سینه‌ای، کمری و خاجی از زیر مهره‌های مربوط به خود خارج می‌شوند.

مسیر فیبرها یا رشته‌های عصب‌های نخاعیویرایش

رشته‌های حسی بیرون آمده از نخاع، به پوست، مفاصل، ماهیچه‌ها و استخوان‌های بدن می‌روند. رشته‌های حرکتی عصب‌های نخاعی که دربرگیرنده گروه‌های نورون حرکتی آلفا و همچنین نورون حرکتی گاما هستند، ماهیچه‌های اسکلتی تنه و اندام‌ها را عصب رسانی می‌کنند. رشته‌های پس گره‌ای سمپاتیک که حرکتی هستند، در ارتباط با اندام‌های بالایی و زیرین از راه شبکه‌های بازویی و کمری خاجی (لومبوساکرال) برای انتقال به بافت رگ و پوست منتقل می‌گردند.

پانویسویرایش

 1. Anterior root
 2. Posterior root
 3. Intervertebral canal
 4. میناگر، ص ۱۱۵
 5. برزکار، ص ۶۶

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 • میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پروفسور فیتزجرالد. انتشارات دانش‌پژوه.
 • برزکار، ابراهیم. ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی. چاپ اول. بهار ۱۳۸۵. شابک: ۸–۷۶۸۸-۰۶–۹۶۴
 • عشایری، محمد. جراحی‌های ترمیمی میکروسکوپی عروق و عصب‌ها محیطی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران. چاپ سهند. شابک: ۰۱۲–۷۲
 • نراقی، محمد علی؛ حاجی حسینی، داود. ترجمه: نوروآناتومی W.C. Wongck. انتشارات جعفری.
 • Williams & Warwick/ Gray's Anatomy; ۱۹۸۹.