عصر ناپلئون[۱] دورانی از تاریخ فرانسه و اروپا‌ست که حدود آن از سال ۱۷۹۹ شروع می‌شود و با کنگره وین در سال‌های ۱۸۱۴-۱۵ خاتمه می‌یابد. دلیل این نام‌گذاری در تاریخ موضوعی و زمانی این است که ناپلئون با کشور گشایی‌های خود تاریخ جدیدی را در آن زمانِ اروپا به وجود می‌آورد.

عصر ناپلئون
۱۷۹۹–۱۸۱۵
پس ازدایرکتوار فرانسه، انقلاب فرانسه
پیش ازبازگشت بوربون‌ها به سلطنت فرانسه، کنسرت اروپا
پادشاه(ها)ناپلئون بناپارت
رهبر(ها)ناپلئون بناپارت
وضعیت استراتژیک اروپا در سال 1798
وضعیت استراتژیک اروپا در سال 1801
وضعیت استراتژیک اروپا در سال 1803
وضعیت استراتژیک اروپا در سال 1805
وضعیت استراتژیک اروپا در سال 1806
وضعیت استراتژیک اروپا در سال 1807
وضعیت استراتژیک اروپا در سال 1809
وضعیت استراتژیک اروپا در سال 1812
وضعیت استراتژیک اروپا در سال 1813
وضعیت استراتژیک اروپا در سال 1814
وضعیت استراتژیک اروپا در سال 1815

پانویس ویرایش

  1. ترجمه صحیح عصر ناپلئونی می‌باشد، بنا بر رجوع به کتاب عصر ناپلئون از ویل دورانت اینگونه ترجمه شد

منابع ویرایش