عصر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

عصر به معانی زیر به کار می‌رود: