تشنگی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از عطش (فیلم))

تشنگی احساس نیاز به نوشیدن است و ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد: