علوم طبیعی

رشته علوم تجربی
(تغییرمسیر از علوم تجربی)

الگو:علوم تجربی

علوم طبیعی یا علوم تجربی شاخه ای از علوم است که با توصیف، پیش بینی و درک پدیده های طبیعی، مبتنی بر شواهد تجربی ناشی از مشاهده و آزمایش سر و کار دارد و در آن سازوکارهایی مانند داوری همتا و تکرارپذیری یافته ها برای اطمینان از اعتبار اکتشافات های علمی استفاده می شوند.

این علوم شامل علوم فیزیکی (فیزیک (فیزیک نظری و فیزیک تجربی))، شیمی، اخترشناسی (نظری و رصدی)، زمین‌شناسی به همراه علوم زیستی(پزشکی و زیست شناسی) میباشد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش