فهرست علوم زیستی

(تغییرمسیر از علوم زیستی)

علوم زیستی به همه رشته‌های علمی همچون: زیست‌شناسی، پزشکی، انسان‌شناسی و بوم‌شناسی گفته می‌شود که با جانداران، فرایندهای زیستی و روابط متقابل آن‌ها با یکدیگر و زیست‌بوم آن‌ها سروکار دارد.[۱]

این رشته‌ها عبارتند از:

منابع