باز کردن منو اصلی

علیرضا مناف زاده پژوهشگر علوم اجتماعی مقیم پاریس است.[۱]

آثارویرایش

او چندین کتاب به زبان فرانسوی نوشته‌است:

  • Ahmad Kasravi (French Edition)
  • La construction identitaire en Iran (French Edition)
  • Ali Reżā Manafzadeh, Ahmad Kasravi l’homme qui voulait sortir l’Iran de l’obscurantisme, Paris, 2004

همچنین او ۲ مقاله دربارهٔ کسروی در دانشنامه ایرانیکا نوشته‌است:

  • Manafzadeh, Alireza. "KASRAVI, AḤMAD iii. AS HISTORIAN". Encyclopædia Iranica. vol 16. New York: Bibliotheca Persica Press، 2012a. 94-97.
  • Manafzadeh, Ali Reżā. «KASRAVI, AḤMAD i. LIFE AND WORK". Encyclopædia Iranica. vol 16. New York: Bibliotheca Persica Press، 2012b. 87-92.

پانویسویرایش