علی‌بابا بابایی

علی‌بابا بابایی فرزند بابا متولد ۱۳۲۳ اسفراین

در انتخابات میاندوره ای دوره اول مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ به جای محمدحسن طیبی به عنوان نماینده اسفراین به مجلس راه یافت که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ۱۳۶۰ کشته شده بود. در دوره دوم مجلس شورای اسلامی نیز نماینده همین حوزه انتخابیه خراسان شمالی (اسفراین) بود.

تعداد آراء ۲۹٬۲۶۶ درصد آراء ۶۹٫۵۰[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش