باز کردن منو اصلی

علی قلی مسعودالملک هزارجریبی (زادهٔ سرخ‌گریوه بهشهر) نمایندهٔ مجلس شورای ملی در دوره‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم از حوزهٔ انتخابیهٔ گرگان.[۱]

او از خاندان فرمانروای هزارجریب و از خویشاوندان سردار رفیع یانسری بود.

بن‌مایهویرایش

  • خاندان حکومت‌گر سردار رفیع در هزار جریب و استراباد نوشتهٔ دکتر جمشید قائمی.
  1. «وجه تسمیه هزار جریب، چهاردانگه و دو دانگه». مازند نومه.