علی حنطه

بازیکن فوتبال ایرانی

{{infobox football biography | name= علی حنطه |image= Ali Hanteh.jpg | fullname = | birth_date= ۱۰ نوامبر ۱۹۶۶ ‏(۵۴ سال) | currentclub = | position = مهاجم | years1 = ۱۹۸۰–۱۹۹۷ | clubs1 = ابومسلم خراسان | years2 = ۱۹۹۷–۱۹۹۸ | clubs2 = پیام مشهد | years3 = ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | clubs3 = ابومسلم خراسان | manageryears1 = ۱۹۹۷–۱۹۹۹ | managerclubs1 = فجر خراسان | manageryears2 = ۱۹۹۹–۲۰۰۲ | managerclubs2 = تربیت خراسان | manageryears4 = ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | managerclubs4 = ابومسلم خراسان | manageryears5 = ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | managerclubs5 = پیام مشهد | manageryears6 = ۲۰۱۰ | managerclubs6 = ابومسلم خراسان | manageryears7 = ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | manageryears8 = ۲۰۱۱ | managerclubs8 = ابومسلم خراسان | manageryears9 = ۲۰۱۲ | managerclubs9 = شهرداری اراک | manageryears10 = ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | managerclubs10 = استقلال اهواز | manageryears11 = ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | managerclubs11 = ابومسلم خراسان | manageryears12 = ۲۰۱۵ | managerclubs12 = استقلال اهواز | manageryears13 = ۲۰۱۷ | managerclubs13 = استقلال اهواز | manageryears14 = ۲۰۱۷ | managerclubs14 = آلومینیوم اراک علی حنطه (زاده ۱۰ نوامبر ۱۹۶۶) متولد مشهد یک بازیکن فوتبال بازنشسته و مربی فوتبال اهل ایرا‌ن است

منابعویرایش

سلطان علی حنطه بهترین مهاجم مشهدی از نگاه هواداران