عمران (پدر موسی)

پدر حضرت موسی

عَمرام (عبری: עמרם) در عبری عمرام و به معنای قوم خدای تعالی است[۱] که در عربی به عمران تغییر یافته است. وی فرزند قهات و از سبط لاوی (فرزند یعقوب نبی) بود نام او بارها در شجره نامه سبط لوی ذکر شده[۲] او پدر موسی آورنده دین کلیمی است. عمران با یوکابد ازدواج کرد. وی همچنین پدر هارون و میریام است.[۳] عمران ۱۳۷ سال عمر کرد[۴] و در مصر درگذشت.

شجره‌نامهویرایش

بر اساس هفتادگانی شجره‌نامه عمران به شرح زیر است:

لاوی(ملشه)(نامعلوم)
Gershonقهات یا قاهث Merariیوکابد
عمران یا عَمرامIzharHebron (Biblical figure)Uzziel
میریامهارونموسی

بر پایه متن Masoretic شجره‌نامه عمران به شرح زیر است.

لاوی(ملشه)
GershonقاهثMerariیوکابد
عمرانIzharHebron (Biblical figure)Uzziel
میریامهارونموسی

در منابع اسلامی، نَسَب او به شکل مقابل آمده است: عِمران بن یصهر بن قاهث بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل‌الله. یعنی موسی بن عمران نسل پنجم یعقوب بن اسحاق است.

منابعویرایش

  1. قاموس کتاب مقدس، مستر هاکس، اساطیر، تهران، 1383، ذیل عمرام
  2. جودائیکا ذیل AMRAM
  3. AMRAM, FATHER OF MOSES.
  4. Rick Deadmond (۲۰۰۷The Betrothed Bride of Messiah، Xulon Press، ص. ۱۹۲، شابک ۱۶۰۲۶۶۱۵۱۰