عمر بن علاء

(تغییرمسیر از عمر بن علا)
سکه ضرب شده توسط عمر بن علا در طبرستان

عمر بن العلاابن المطلب یکی از حکام خلافت عربی در طبرستان بود. او جانشین خالد بن برمک بود و برای اولین بار از سال ۱۵۴ تا سال ۱۶۱ قمری یا ۷۷۰-۷۷۱ تا ۷۷۷-۷۷۸ میلادی در زمان خلافت منصور به مدت ۷ سال به حکمرانی انتخاب شد. در زمان حکمرانی او مهدی به خلافت رسید. خلیفه مهدی وقتی خبردار شد که او دختر مهرویه نامی را به همسری گرفته است سخت خشمناک شد و او را از حکمرانی عزل کرد. عمر بن علاء برای دومین بار در سال ۱۶۳-۱۶۴ قمری یا ۷۷۹-۷۸۰ میلادی به حکمرانی طبرستان رسید. او همچنین برای سومین بار پس از یحیی ابن داود حرشی در سال ۱۶۷ قمری یا ۷۸۳-۷۸۴ میلادی حاکم طبرستان و رویان شد.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • ه. ل. رابینو؛ امیر خانی، باقر (۱۳۴۲). «حکام خلافت عربی در طبرستان از سال ۱۸ تا ۶۳۹/۳۲۸ تا ۹۴۰-۹۳۹». دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز (۶۴): ۴۱–۶۰. دریافت‌شده در ۲۰۱۴-۱۰-۰۳.