عملیات آبی خاکی

عملیات آبی خاکی یا نبرد آبی خاکی یک اصطلاح نظامی است که عبارت است از عملیات نیروی دریایی و تفنگداران این نیروها در تخلیه از دریا به سواحل که معمولاً نیاز به پشتیبانی وسیع هوایی دارد.

تخلیه تانک تی-۵۴ از یک لندینگ کرافت متعلق به نیروی دریایی آمریکا در خلال مانور مشترک در سال ۱۹۸۵

امروزه از این عملیات در نبردهای آفندی برای پیاده کردن پیاده‌نظام و پشتیبانی نیروها بهره برده می‌شود.

نبرد اوکیناوا و نبرد نرماندی را می‌توان مشهورترین نمونه‌ها از این گونه عملیات نظامی در تاریخ دانست. نبرد گالیپولی نیز از عملیات‌های مشهور آبی-خاکی شمرده می‌شود.

بر پایه کشور ویرایش

ایران ویرایش

عملیات‌های آبی خاکی ایران شامل:

  1. عملیات والفجر ۸
  2. عملیات خیبر[نیازمند منبع]

منابع ویرایش

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Amphibious_warfare&oldid=496336917

پیوند به بیرون ویرایش