باز کردن منو اصلی

عملیات فرمانده کل قوا-خمینی روح خدا با در محور آبادان - دارخوین به صورت نیمه گسترده در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۶۰ به فرماندهی سپاه انجام شد.

عملیات فرمانده کل قوا-خمینی روح خدا
جنگایران و عراق
رمز عملیات.
آغاز عملیات۲۵/۳/۱۳۶۰
پایان عملیات۲۱/۳/۱۳۶۰
جبههجنوبی
مکان عملیاتآبادان - دارخوین
نوع تکنیمه‌گسترده
فرماندهیسپاه پاسداران
سازمان عمل‌کنندهسپاه

منابعویرایش