باز کردن منو اصلی

عملیات محمد رسول الله با رمز لا اله الا الله، محمد رسول الله در محور نوسود - طویله به صورت نیمه گسترده در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۰ به فرماندهی مشترک انجام شد.

عملیات محمد رسول الله
رمز عملیاتلا اله الا الله، محمد رسول الله
آغاز عملیات۱۲/۱۰/۱۳۶۰
پایان عملیات۱۳/۱۰/۱۳۶۰
جبههشمالی
مکان عملیاتنوسود - طویله
نوع تکنیمه گسترده
فرماندهیمشترک
سازمان عمل‌کنندهمشترک

منبعویرایش