باز کردن منو اصلی

عمودمنصف خطی است که بر یک پاره‌خط عمود است و آن را نصف می‌کند. عمود منصف در مثلث بر یک ضلع عمود است و آن را نصف می‌کندوخط تقارن مثلث هم میتواند باشد

ویژگی های عمود منصف در مثلث:

  • سه عمود منصف هر مثلث هم‌رسند، یعنی عمود منصف‌های ضلع‌های مثلث در یک نقطه مشترکند.
  • فاصله هر نقطه روی عمود منصف از دو رأس مجاورش به یک اندازه است.

ترسیمویرایش

 
ترسیم عمود منصف به وسیلهٔ خطکش و پرگار

برای ترسیم عمودمنصف یک پاره خط به وسیلهٔ خطکش و پرگار، ابتدا طول دلخواهی(طول دلخواه باید از نصف طول پاره خط بیشتر باشد برای اطمینان می توان طول خود پاره خط را به عنوان طول دلخواه در نظر گرفت) در نظر میگیریم. سپس به مرکز A و B دوایری به همان طول رسم میکنیم. در نهایت خطی که محل تقاطع دو دایره را به هم متصل میکند را رسم میکنیم. این خط همان عمود منصف پاره خط است. [۱]


منابعویرایش

  1. ویکی پدیا انگلیسی