عنکبوتیان

رده‌ای از قلاب‌داران

عَنکَبوتیان (یا تَنَندویان) رده‌ای از جانوران بندپا هستند. این رده در زیرشاخه قلاب‌داران (Chelicerata) قرار دارد.


تریلوبیتتیغ‌دمان
کژدم دریایی


Arachnida


کژدم
عنکبوت‌های خرمن
کژدم‌وارگانعنکبوت‌های شتری
کنه‌سانان
عنکبوت‌های ریزشلاقعنکبوت دریایی
Trigonotarbidaکنه‌عنکبوت‌های کلاهک‌دار

عنکبوت
عنکبوت شلاقی
عقرب‌های شلاقیعقرب‌های شلاقی دم‌کوتاه


منابعویرایش

جستارهای وابستهویرایش