عنکبوت پرنده چینی

عنکبوت پرنده چینی
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: عنکبوتیان
راسته: عنکبوت
زیرراسته: رتیل‌ریختان
تیره: رتیل

عنکبوت پرنده چینی (نام علمی: Haplopelma schmidti) نام یک گونه از تیره رتیل است.

منابعویرایش