عکس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

عکس نوعی تصویر است که بر اثر تابش نور بر یک سطح حساس به نور تشکیل می‌شود.

عکس همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: