غازان (پرنده)

غازان
Anser cygnoides-Beijing.jpg
یک غاز قویی (Anser cygnoides)
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: غازسانان
تیره: اردکیان
زیرخانواده: غازان
ویگورس، ۱۸۲۵
گونه‌ها

متن را ببینید.

مترادف

قوسان‌ها (Cygninae)

غازان (Anserinae) زیرخانواده‌ای هستند از خانوادهٔ اردکیان، راستهٔ غازسانان (Anseriformes)،

قوها و غازها از غازان هستند.

غاز