غازیان (پرنده)

(تغییرمسیر از غازان (پرنده))

غازیان (Anserinae) زیرخانواده‌ای از خانوادهٔ مرغابیان و راستهٔ غازسانان (Anseriformes) هستند. قوها و غازها از زیرتیرۀ غازیان هستند.

غازان
یک غاز قویی (Anser cygnoides)
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: غازسانان
تیره: مرغابیان
زیرخانواده: غازیان
ویگورس، ۱۸۲۵
گونه‌ها

متن را ببینید.

مترادف

قوسان‌ها (Cygninae)

غاز