باز کردن منو اصلی
غده تحت فکی انسان.
بافت غدد بناگوشی. بزرگنمایی : 10x
بافت غدد تحت فکی. بزرگنمایی : 10x
بافت غدد تحت فکی. بزرگنمایی : 40x
بافت غدد زیرزبانی. بزرگنمایی : 10x
بافت پانکراس. بزرگنمایی : 4x

غده (تخمک) به اجتماعی از سلول‌ها که جهت ترشح یا تراوش موادی که جز نیازمندی‌های متابولیک معمول آنها نیستند، اختصاصی یافته‌اند، گفته می‌شود. غده مواد ترشحی خود را یا به بیرون می ریزد (آنزیمهای غدد برون ریز مانند غدد بزاقی) یا به داخل بدن (هورمونهای غده درون‌ریز مانند تیروئید).

غده فرعی(ریزتخمک) به توده کوچکی از بافت غده‌ای که در نزدیکی غده‌ای با ساخنمان مشابه واقع شده‌است، گفته می‌شود.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • دکتر نام‌آور، حمید: دکتر ضرابی، محمد جواد. فرهنگ پزشکی دورلند. انتشارات یادواره کتاب. شابک ‎۹۶۴-۵۵۴۳-۲۸-۲.۱۳۸۲