غراب (ابهام‌زدایی)

(تغییرمسیر از غراب (شعر))

غراب نامی است رایج برای نامیدن آن دسته از اعضای سردهٔ کلاغ است که جثه‌ای بزرگ دارند.

غراب همچنین ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد: