باز کردن منو اصلی

سرحد آمریکایی مشتمل بر جغرافیا، تاریخ، فولکلور و توصیف فرهنگی زندگی در موج توسعهٔ آمریکا به سوی غرب از سکونتگاه‌های اولیه استعماری تا اوایل قرن بیستم است. توجه عظیم رسانه‌ای بر نیمه دوم قرن نوزدهم، دوره‌ای که گاهی غرب وحشی یا غرب قدیمی نامیده می‌شود متمرکز است.[۱]

غرب وحشی
A black-and-white photograph of a cowboy posing on a horse with a lasso and rifle visible attached to the saddle
کابوی، نماد اصلی مرز آمریکا، حدود ۱۸۸۷
تاریخ
  • ۱۶۰۷–۱۹۱۲ سرزمین‌های غربی و ایالت‌های جدید
  • ۱۷۸۳–۱۹۲۰ (ماجراهای غرب وحشی)
موقعیتCurrently the ایالات متحده آمریکا، historically in order of their assimilation:

در واقع عبارت «غرب وحشی» به قسمت غربی آمریکا می‌گفتند که در دوران جنگ‌های داخلی آمریکا به دلیل جنگ حکومت شمال و جنوب تحت سلطهٔ هیچ حکومتی نبودند و بی قانونی و خشونت آنجا بیداد می‌کرده…

United States 1845-12-1846-06.png

منابعویرایش

  1. Robert V. Hine and John Mack Faragher, The American West: A New Interpretive History (Yale University Press, 2000) p. 10