غلامحسین مراقبی

نویسنده ایرانی

غلامحسین مراقبی پژوهشگر و محقق در زمینه تاریخ ایران به ویژه تاریخ معاصر و مشروطه است.

زندگی‌نامهویرایش

غلامحسین مراقبی متولد ۱۳۲۰ بروجرد بوده و در زمینه‌های تاریخ، فرهنگ و ادبیات دارای تألیفات و نوشتار است. پژوهش‌های وی در زمینه تاریخ مطبوعات نیز گسترده بوده و یکی از پژوهشگران در زمینه تاریخ مطبوعات است.

وی سردبیر نشریه «بررسی‌های تاریخی ایران» نیز بوده‌است که نشریه تخصصی به مدیر مسوولی یحیی شهیدی در زمینه تاریخ ایران بوده‌است. این نشریه پس از چاپ دو شماره توسط هیت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. یحیی شهیدی پیش از انقلاب مدتی سردبیر بررسی‌های تاریخی بوده‌است.

وی هم‌اکنون (۲۰۰۷) به عنوان ویراستار ادبی در انتشارات دانشگاه تهران به فعالیت پرداخته و با شبکه رادیو فرهنگ و شبکه رادیویی گفتگو همکاری دارد.[۱] وی سردبیر و عضو هیت تحریریه چندین ماهنامه و نشریه از جمله فرجاد، سیمرغ، بررسی‌های تاریخی ایران نیز بوده‌است.[۲] نثر وی نافذ، تأثیرگذار و خاص بوده به نحویکه لحن، وزن و کلام نوشتارهای وی برای خوانندگان به راحتی قابل تمایز می‌باشد. [نیازمند منبع] در زیر نمونه‌ای از کارهای نامبرده برای درک خوانندگان ازادبیات نوشتاری وی ذکر می‌شود:

تاریخ شنیداری ایران. گفتگو با شاپور بختیار"

"با دریغ، توهم توطئه سخت در میان ما جا افتاده. باور داریم و پای می‌فشریم که همه دستورها از فرای مرز می‌رسد، آنهم از سوی دولت‌های ابر توانا. انگلیس، روس و آمریکا در باور بسیاری از ما، بازیگران اصلی قدرتند: آنان که مهره‌ها را جابجا می‌کنند و... از دیدگاه اینان سید ضیا، رضاشاه، فروغی، قوام، علا، رزم آرا، امینی و ... همه و همه مامورین خارجی اند. بر این باور غلط است که بختیار گرفتار توهم توطئه می‌شود و با قاطعیت می‌گوید او را دیگران به روی کار آورده‌اند!"

کتابشناسیویرایش

 • "تاریخ شنیداری ایران: دفتر یکم گفتگو با دکتر شاپور بختیار". تهران: ۱۳۸۲.
 • "نخستین کاربرد گسترده سیاسی طنز سرایی در مطبوعات ایران، دفتر یکم: بهلول". تهران:۱۳۷۰
 • "نگرشی بر روزنامه‌های فکاهی ایران:دفتر دوم کشکول". تهران:۱۳۸۰، 2
 • "زندانی شیلون". ترجمه و بازسرایی آزاد از لرد بایرون. تهران:۱۳۸۲، شابک ‎۹۶۴-۷۰۰۵-۲۰-۲
 • "آرماندو، آه آرماندو". امانوئل کاخال. تهران:چاپ دوم، ۱۳۷۹،ISBN 964-360-220-6
 • تاریخ شنیداری ایران: دفتر دوم "آخرین تاسمانی، درنگی بر کتاب امیدها و ناامیدی‌های دکتر سنجابی". تهران: ۱۳۸۲. شابک ‎۹۶۴-۶۸۵۸-۰۰-۷
 • رباعیات حکیم خیام با خوشنویسی سیف‌الله صاحب قلم افشار. تهران: انتشارات ملک، ۱۳۷۸. شابک ‎۹۶۴-۹۲۰۰۴-۲-۸
 • "همسرایان: دفتر یکم، نقد و تحلیل آثار و شخصیت جرج اورول"، تهران، ۱۳۷۲
 • "همسرایان: دفتر دوم، نقد و آثار و شخصیت جلال آل احمد".
 • نگرشی بر روزنامه‌های فکاهی ایران: دفتر یکم. نسیم شمال، چنته پابرهنه
 • "واژه نامه". فرهنگ واژگان مصوب فرهنگستان ادب و زبان پارسی. تهران :۱۳۷۷، انتشارات دانشگاه تهران، با همکاری دکتر محمد علی راد
 • یک جرعه عشق
 • "خاطرات وقارالدوله یا جام جم هندوستان"، تهران: انتشارات ملک
 • "مثنوی‌های سنایی". با همکاری دکتر عبدالرضا سیف، بازنگری تصحیح شرح واژگان و تعلیقات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۹. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۰۴۱-۵.
 • "دگراندیشی در فلسفه جغرافیا" (ویراستار و پانوشت)، تهران: ۱۳۸۶، انتشارات دانشگاه تهران، شابک ‎۹۶۴-۰۳-۵۲۶۱-۶
 • " فرهنگ جامع امثال و حکم دهخدا ". تهران : انتشارات دانشگاه تهران
 • "منظومة طنز گربه و موش" تهران: ۱۳۶۸
 • "مناجات حضرت امير"، خوشنويسی ميرزا احمد معتمد السلطنه(قوام السلطنه).
 • "نگرشی بر روزنامه های فكاهی ايران. دفتر دوم: آذربايجان، اميد، صور اسرافيل، حاجي بابا ، باباشمل، گل زرد"
 • "مقدمه بر تفسير ابواالفتوح رازي"، انتشارات ملک
 • "دوره هفته نامه جارچی ملت"، (مقدمه)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
 • "رباعی‌های حكيم عمر خیام" با ترجمه ادوارد فیتز جرالد.، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
 • "نادرشاه افشار"، جيمز بيلي فريزر. ترجمه: ميرزا ابوالقاسم قراگوزلو، انتشارات پاسارگاد
 • "دوره روزنامه مساوات "، (مقدمه)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
 • "انتشارات دانشگاه تهران، گذشته, کنون و فرارو". انتشارات دانشگاه تهران
 • "روزنامه مرد امروز" مقدمه بر دوره اول، چاپ اسفار
 • "حافظ در بستر زبان‌ها"
 • "ساخت‌واژه‌های مولوی در غزل‌ها"، انتشارات آینده دانش
 • "آموزه‌هايی درباره نگارش، خوانش و گويش."، انتشارات دانشگاه پارس
 • "داستان‌های پارسی"، انتشارات دانشگاه پارس
 • "پارسی برای همه"، انتشارات آینده دانش
 • "کلیات دیوان شمس"، بنیاد فروزانفر

وی دارای تألیفات دیگری نیز می‌باشد که تحت عنوان م. گودرز به چاپ رسیده است از آنجمله:

 • خرده بورژوازی از درون
 • «سخنی چند دربارهٔ شاهنامه». عبدالحسین نوشین (کوشش و پانوشت)، تهران: انتشارات اساطیر ۱۳۶۷.

پانویسویرایش

 1. رادیو گفتگو
 2. مجله بررسی‌های تاریخی ایران ، [سال اول ، شماره اول و دوم ، ١٣٧٠]

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش