غمیصا
Position Beta Cmi.png
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی سگ کوچک
بعد ۰۷h ۲۷m ۰۹.۰s
میل +۰۸° ۱۷′ ۲۲″
قدر ظاهری (V)۲.۸۹ (۲.۸۴–۲.۹۲)
مشخصات
ردهB8Ve
راهنمای رنگ U-B-0.28
راهنمای رنگ B-V-0.09
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۲۲ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: -۵۰.۲۸ mas/yr
Dec.: -۳۸.۴۵ mas/yr
اختلاف منظر (π)۱۹.۱۶ mas
فاصله۵۲.۲ pc
قدر مطلق (MV)-۰.۷۰
جزئیات
جرم۳ M
شعاع۴ R
درخشندگی۲۵۰ L
دما۱۱,۵۰۰ K
سن? سال
نام‌گذاری‌های دیگر
Gomeisa, Algomeyla, Gomelza, 3 Canis Minoris, HR 2845, BD+08°1774, HD 58715, SAO 115456, FK5 285, ایراس 07244+0823, HIP 36188, GC 9947, CCDM 07272+0818, TD1 10116

غُمَیصاء (تیره‌چشم) یا بتا سگ کوچک یک ستاره است که در صورت فلکی سگ کوچک قرار دارد.

منابعویرایش