باز کردن منو اصلی
HR-diag-no-text-2.svg

در رده‌بندی یرکس ردهٔ فشاری II متعلق به گروهی از ستارگان به نام غولهای درخشان (به انگلیسی: Bright giants) است. این ستارگان از نظر درخشندگی مقامی میان غولها و ابرغولها دارند. تتا عقرب یکی از این ستارگان ااست.

منابعویرایش