فانها در اسطوره‌شناسی رومی روح‌های جنگل رام‌نشدنی هستند. فان‌ها شاخ دارند و نیم‌تنه بالایی شبیه انسان داشته و از کمر به پایین مانند بز هستند. فان‌ها وجوه مشترکی نیز با ساتیرها[۱] (روح‌هایی در در اسطوره‌شناسی یونانی) دارند.

یک فان، اثر نقاش مجارستانی، Pál Szinyei Merse

پانویسویرایش

  1. Satyr

منابعویرایش