فاز فولیکولر

فاز فولیکولیک اولین بخش از چرخه تخمدانی سیکل قاعدگی است. در طی این مرحله، فولیکول‌های تخمدان بالغ می‌شوند و آماده آزاد کردن یک تخمک می‌شوند[1] بخش دوم این مرحله با فرایند تکثیر چرخه رحم همپوشانی دارد. با افزایش هورمون تحریک‌کننده فولیکول یا اف اس اچ (FSH) در اولین روزهای چرخه قاعدگی، چند فولیکول تخمدان تحریک می‌شود[2]. این فولیکول‌ها که همگی در هنگام تولد در تخمدان حضور داشتند [2] و بمدت یک سال در یک فرایند شناخته شده به عنوان فولیکولوژنز توسعه یافته‌اند، برای آزاد شدن و تولید تخمک با یکدیگر رقابت می‌کنند. این فولیکول‌ها تحت تأثیر هورمون‌های مختلف رشد می‌کنند، در حالی که در نهایت یک فولیکول غالب در تخمدان به بلوغ ادامه می‌دهد. فولیکولهایی که به بلوغ می‌رسند، فولیکول سوم یا گرافها هستند و شامل تخمک می‌باشند.

فاز فولیکولر
MenstrualCycle2 en.svg
چرخه قاعدگی
دستگاه زیستیتناسلی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

1_ Silverthorn, Dee Unglaub (2013). Human Physiology: An Integrated Approach (6th ed.). Glenview, IL: Pearson Education. pp. 850–890. ISBN 0-32175007-.

2_Losos, Jonathan B. ; Raven, Peter H. ; Johnson, George B. ; Singer, Susan R. (2002). Biology. New York: McGraw-Hill. pp. 1207–09. ISBN 0-07-303120-8.