فاصله بین محورها

کلمه فاصله بین محورها در وسایل نقلیه چرخ‌دار کاربرد دارد. در خودروهای سواری فاصله بین دو محور فاصله افقی بین مراکز چرخ جلو و عقب است. برای وسایل نقلیه جاده ای با بیش از دو محور (به عنوان مثال برخی کامیون‌ها)، فاصله دو محور فاصله بین محور فرمان (جلو) و نقطه مرکزی گروه محور محرک است.[۱]

در خودرو
در دوچرخه

فاصله دو محور یک وسیله نقلیه برابر است با فاصله بین چرخهای جلو و عقب آن. در حالت تعادل، گشتاور کلی نیروهای وارد بر یک وسیله نقلیه صفر است؛ بنابراین، فاصله دوچرخ با فرمول زیر به نیروی وارد شده بر هر جفت لاستیک حساب می‌شود:

که در آن نیروی وارد شده بر لاستیک‌های جلو است ، نیروی وارد شده بر لاستیک‌های عقب است ، فاصله محوری است ، فاصله از مرکز جرم (CM) تا چرخهای عقب است ، فاصله از مرکز ثقل تا چرخهای جلو است ( + = ), جرم خودرو است و ثابت گرانش است.[۲]

منابع ویرایش

  1. ISO 8855:2011, 4.2
  2. Ruina, Andy; Rudra Pratap (2002). Introduction to Statics and Dynamics (PDF). Oxford University Press. p. 350. Retrieved 2007-03-23.