فاطمه دختر خطاب

فاطمه دختر خطاب بن نفیل، خواهر عمر بن خطاب می‌باشد. او از اولین زنان مسلمان می‌باشد. سعید همسرفاطمه به دست خبّاب بن أرت صحابی اسلام آورد و او هم فاطمه را مسلمان کرد.[۱]

منابع

  1. تاریخ الإسلام، الذهبی، ج 1، ص 174 – 175 و تاریخ المدینة، ابن شبة النمیری، ج 2، ص 657 – 659