فاطمه بنت خطاب

(تغییرمسیر از فاطمه دختر خطاب)

فاطمه دختر خطاب بن نفیل، خواهر عمر بن خطاب، خلیفه دوم از خلفای راشدین می‌باشد. او از اولین زنان مسلمان می‌باشد.

فاطمه بنت خطاب
همسر(ها)سعید بن زید
والدینخطاب بن نفیل (پدر)
خویشاوندانعمر بن خطاب (برادر)
ام کلثوم (زن برادر)
حفصه (برادرزاده)
عبدالله بن عمر (برادرزاده)

سعید همسرفاطمه به دست خبّاب بن أرت صحابی اسلام آورد و او هم فاطمه را مسلمان کرد.[۱] برای عمر و خواهرش برادر دیگری به نام زید بن خطاب یاد شده است.

منابعویرایش

  1. تاریخ الإسلام، الذهبی، ج 1، ص 174 – 175 و تاریخ المدینة، ابن شبة النمیری، ج 2، ص 657 – 659